Rola przedszkola

Realizacja postawy programowej wychowania przedszkolnego i pomaganie dzieciom w rozwoju ich indywidualnych zainteresowań zgodnie z ich możliwościami. Przedszkole spełnia przede wszystkim rolę pedagogiczną uczy dzieci pojęcia przynależności narodowej oraz stwarza możliwości wszechstronnego rozwoju intelektualnego. Zajęcia przedszkolne prowadzone są także pod kątem wspomagania rozwoju fizycznego dzieci poprzez zapewnienie odpowiednich zajęć ruchowych. Wychowawcy starają się utrzymywać stały kontakt z rodzicami dzieci aby wspólnie z nimi wpływać na wychowanie przedszkolaków. Wychowankowie mogą w pełni pod okiem pedagogów rozwijać swoje indywidualne uzdolnienia artystyczne, muzyczne czy językowe.