Kadra przedszkola

Aby przedszkole w zupełności mogło wywiązać się ze wszystkich zobowiązań duże znaczenie ma tu cała kadra pracownicza zatrudniona w przedszkolu. To od osób tam zatrudnionych zależy bezpieczeństwo i samopoczucie dziecka. Placówka ciesząca się dobrą opinią powinna zatrudniać pedagogów różnych specjalności. Pedagodzy powinni współpracować ze sobą i uzupełniać nawzajem wiedzę o wychowankach. Wychowawcy powinni posiadać zdolność w rozpoznawaniu zainteresowań i indywidualnych talentów dzieci oraz rozbudzać ich kreatywność w trakcie różnego rodzaju zajęć dydaktycznych.