Jak wybrać najlepsze przedszkole dla dziecka?

Decyzja o zapisaniu dziecka do przedszkola powinna być dobrze przemyślana przede wszystkim pod kątem doboru przedszkola. Każdy rodzic ma swoje indywidualne kryteria jakim się kieruje ale zawsze chodzi o to aby nasze dziecko było bezpieczne i dobrze się czuło w nowym miejscu jakim jest dla niego środowisko w przedszkolu. Dlatego warto dobrze przyjrzeć się wybranej placówce, a nawet zasięgnąć opinii osób, których dzieci już uczęszczają do danego przedszkola.

Wysyłając dziecko do przedszkola pragniemy aby czuło się tam komfortowo, aby oprócz zabawy z rówieśnikami zdobyło pewną wiedzę jaką będzie mogło wykorzystać po przejściu do szkoły. Rolą pedagogów powinno być nie tylko prowadzenie zabaw z dziećmi, ale też przekazywanie im jak największej wiedzy o świecie, uczenia samodzielności, rozwijania indywidualnych zainteresowań dziecka oraz funkcjonowania w większej grupie rówieśników.

Czego powinniśmy oczekiwać od przedszkolnego wychowania?

Przygotowania dziecka do pójścia do szkoły, samodzielności, zdobycie wszechstronnej wiedzy merytorycznej, wspierania indywidualnych zdolności dziecka i jego zainteresowań, rozwiązywania konfliktów z rówieśnikami w sposób bezkonfliktowy. Na co zwrócić uwagę wybierając przedszkole.

Wybierając przedszkole warto sprawdzić w jaki sposób ono funkcjonuje jakie panują tam zasady dotyczące organizacji całego czasu pobytu dziecka w placówce. Przede wszystkim trzeba sprawdzić czy przedszkole spełnia warunki bezpieczeństwa chodzi tu o zabezpieczenie drzwi wyjściowych, bezpiecznej zabawy na placu przeznaczonym do zabawy oraz jakie zabawki są przeznaczone do zabawy czy są one bezpieczne dla dziecka. Dzieci zazwyczaj różnie reagują na czas leżakowania nie każde z nich odczuwa taką potrzebę dlatego dobrze jest jeśli maluch ma prawo wyboru pomiędzy drzemką, słuchaniem bajek malowaniem czy rysowaniem w czasie kiedy inne dzieci odpoczywają. Kolejną ważną kwestią są godziny otwarcia placówki czy są one dostosowane w sposób nie zakłócający obowiązków osób odbierających i przyprowadzających dziecko do przedszkola. Należy też zwrócić uwagę na ilość dzieci w grupie. Najlepiej jest jeśli nie przekracza ona 20 dzieci, a na grupę 10 dzieci przypadała jedna opiekunka.

Czasami zdarza się, że dziecko korzysta jeszcze z pieluch należy tę kwestię omówić z opiekunami w przedszkolu aby upewnić się, że taka potrzeba będzie przez nich uwzględniana. Dla każdego z rodziców bardzo ważne jest całodniowe żywienie dziecka. Należy więc zapoznać się z przykładowym jadłospisem dnia i czy jest on zatwierdzone przez Instytut Żywności i Żywienia. Najważniejsza jest tutaj różnorodność posiłków. W przypadku indywidualnych potrzeb żywieniowych należy się upewnić czy przedszkole je uwzględnia. Zasięgnijmy też wiedzy czy dziecko ma możliwość decydowania o ilości zjadania danego posiłku. Atmosferę każdego przedszkola tworzą wszystkie osoby w nim zatrudnione zarówno : dyrektorzy, panie na kuchni, woźne, nauczyciele języków, logopedzi, psycholodzy i oczywiście pedagodzy. Dobrze byłoby zasięgnąć wiedzy czy są to osoby odpowiednio przygotowane z doświadczeniem, lubiące pracę z dziećmi i czy robią to z pasją.

Rodzice chętnie chcieliby się dowiedzieć jak w przedszkolu odnajduje się ich dziecko dlatego upewnijmy się co do kontaktów personelu przedszkola z rodzicami. W tym celu sprawdźmy jak często odbywają się spotkania informacyjne z rodzicami lub czy istnieje możliwość rozmowy z wychowawcą przy odbiorze dziecka z przedszkola. Bardzo istotne jest dobranie odpowiednie lokalizacji przedszkola ważne nie bez znaczenia jest aby znajdowało się ono w zacisznym miejscu i w otoczeni zieleni oraz niezbyt duża odległość od miejsca zamieszkania co ważne w związku z koniecznością przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

Dobrze jeśli na samym początku bliżej zapoznamy się nauczycielką przedszkolną, najlepiej kiedy osoba ta posiada wykształcenie wyższe poparte dodatkowym przeszkoleniem dla przedszkolanek. Zwróćmy uwagę czy jest to osoba, która wzbudza sympatię. Nauczycielka w przedszkolu powinna przede wszystkim lubić dzieci i pracę z nimi traktować jak zawodową pasję. Powinna też umieć rozwiązywać wszelkie konflikty z dziećmi w sposób bezstresowy za pomocą rozmowy tak aby dziecko nauczyło się szacunku do rówieśników i dorosłych oraz aby umiało uszanować odmienne zdanie osób będących stroną konfliktu. W ten sposób dziecko uczy się odpowiedniego funkcjonowania w społeczeństwie. Duże znaczenie ma zdolność nauczyciela do przekazywania dzieciom ogólnej wiedzy o otaczającym go świecie oraz o emocjach jakie ich w nim spotykają.

Koniecznością jest także sprawdzenie zakresu edukacji jaką dane przedszkole oferuje. W podstawowym zakresie edukacji powinien obowiązywać program zatwierdzony przez MENiS. Do wyboru są przedszkola o profilu : językowym, artystycznym, muzycznym. Można też wybrać przedszkole typu Montessorii stwarzające dzieciom jak najlepszych warunków ogólnorozwojowych, wspierających je w odnajdywaniu codziennej radości z życia otwartości na świat i innych ludzi, wzajemnego szacunku. Do wyboru jest przedszkole określane nazwą Waldorfskie, które uczy dziecko wszechstronności w postrzeganiu świata i człowieka oraz wspomaga w rozwijaniu indywidualności.

Na samym początku dowiedzmy się jak wyglądają opłaty comiesięczne i co one obejmują. Bardzo ważne jest nasze pierwsze wrażenie jakie odniesiemy po wizycie w przedszkolu. Sprawdźmy czy placówka prowadzi zajęcia adaptacyjne, które odbywają się przed pójściem dziecka do przedszkola. Wizyta poprzedzająca jaką odbędzie dziecko z rodzicem pozwoli nam poznać jakie wrażenie przedszkole zrobiło na maluchu warto o tym z nim porozmawiać. Sprawdźmy całodzienny grafik zajęć ważne aby rytm dnia nie był za bardzo przeładowany ani zbyt rozluźniony. Dobrze jeśli dzieci mają określony czas w miarę swobodny czas na naukę zabawę, spacer i posiłki. Jeśli w przedszkolu odbywają się różnego rodzaju uroczystości dzieci mają okazję aby uczyć się odnajdywania w czasie wystąpień i poznania nowych ludzi. Zazwyczaj są to uroczystości związane z Dniem Matki, Dniem Babci, Dniem Ojca czy Dniem Dziadka. Dzieci powinny w przedszkolu mieć również odpowiednie warunki lokalowe. Sale zabaw powinny być przestronne i dobrze wyposażone w zabawki ale i materiały edukacyjne. Zwróćmy uwagę na łazienki, szatnie i korytarze powinny być bezpieczne i estetycznie wyglądające. Przedszkole powinno być być wyposażone w monitoring i domofon zapewnia większe bezpieczeństwo naszym dzieciom. Zawsze można dziecku polecić zajęcia dodatkowe poza przedszkolem jednak zróbmy to z rozwagą aby nie przeciążać dziecka nadmiernymi obowiązkami.